transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Similarity in Difference: Marriage in Europe and Asia, 1700-1900

Redaktör(er):
Christer Lundh (Institutionen för ekonomi och samhälle, Ekonomisk historia); Satomi Kurosu (-); et al (-)
ISBN:
978-0-262-02794-6
Antal sidor:
511
Publikationstyp:
Bok med redaktör, refereegranskad
Förlag:
The MIT Press
Förlagsort:
Cambridge, Massachusetts/London, England
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Ekonomisk historia
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Historia
Postens nummer:
209668
Posten skapad:
2015-01-06 13:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007