transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Otfried Czaika & Heinrich Holtze (red.), Migration und Kulturtransfer im Ostseeraum während der Frühen Neuzeit

Författare och institution:
Cordelia Heß (Institutionen för historiska studier)
Publicerad i:
Historisk tidskrift, 2014:4 ( 4 )
ISSN:
0345-469X
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Historia
Postens nummer:
209659
Posten skapad:
2015-01-06 12:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007