transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Eurasian Marriage: Actors and Structures

Författare och institution:
Christer Lundh (Institutionen för ekonomi och samhälle, Ekonomisk historia); Satomi Kurosu (-)
Publicerad i:
Christer Lundh, Satomi Kurosu, et al. Similarity in Difference: Marriage in Europe and Asia, 1700-1900, s. 25-46
ISBN:
978-0-262-02794-6
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
The MIT Press
Förlagsort:
Cambridge, Massachusetts/London, England
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Ekonomisk historia
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
209651
Posten skapad:
2015-01-06 12:31
Posten ändrad:
2015-01-06 12:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007