transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Aeromonas salmonicida ssp. salmonicida binds differentially to mucins isolated from skin and intestinal organs of Atlantic salmon in an N-acetylneuraminic acid dependent manner

Författare och institution:
János T Padra (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi); Henrik Sundh (Institutionen för biologi och miljövetenskap); Chunsheng Jin (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi); Niclas G. Karlsson (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi); Kristina Sundell (Institutionen för biologi och miljövetenskap); Sara K. Lindén (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi)
Publicerad i:
ICBF 2014, Edinburgh,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biokemi och molekylärbiologi
Ytterligare information:
http://www2.hw.ac.uk/sls/icbf2014/Abstract%20book%20-%20online%20version.pdf
Postens nummer:
209608
Posten skapad:
2015-01-05 17:37
Posten ändrad:
2015-06-11 10:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007