transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Gymnasial lärlingsutbildning: I spänningsfältet mellan politiska intentioner och arbetslivets krav

Författare och institution:
Ingela Andersson (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
Forskning med yrkesutbildning i fokus. Doktorandkonferens Stockholm dec 2014,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Nyckelord:
Gymnasial lärlingsutbildning, Policy, Skola - arbetsliv
Postens nummer:
209582
Posten skapad:
2015-01-05 14:54
Posten ändrad:
2015-01-07 10:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007