transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Gruppen som tillgång för matematiklärande i förskolan

Författare och institution:
Camilla Björklund (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
Man ser inte gruppen för alla barn – individer, grupper och kommunikativa möten i förskolan, s. 25-36
ISBN:
978-91-44-10508-6
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik
Postens nummer:
209516
Posten skapad:
2015-01-05 11:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007