transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Intersektionell normkritik - om jämställdhet arbetsliv och omvandlingar av makt

Författare och institution:
Lena Martinsson (Institutionen för kulturvetenskaper)
Publicerad i:
SOU 2014:34 Inte bara jämställdhet: Intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet, s. 247-272
ISBN:
978-91-38-24121-9
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
SOU, Fritzes förlag
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
HUMANIORA ->
Annan humaniora
Postens nummer:
209491
Posten skapad:
2015-01-05 09:31
Posten ändrad:
2015-01-16 16:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007