transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Coastal Hinterlands. Site patterns, microregions and coast-inland interconnections by the Corinthian Gulf, c. 600-300 BC

Författare och institution:
Anton Bonnier (Institutionen för historiska studier)
ISBN:
978 1 4073 1245 3
Antal sidor:
354
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Archaeopress
Förlagsort:
Oxford
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi ->
Kulturgeografi
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Arkeologi ->
Arkeologi,klassisk
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Antikvetenskap ->
Historiska kulturer ->
Antikens kultur och samhälle
Nyckelord:
Corinthian Gulf, Ancient Greece, landscape archaeology, site patterns, settlement patterns, ancient harbours, ancient economy, connectivity, coastal zones, mountain economies, pastoralism
Postens nummer:
209476
Posten skapad:
2015-01-04 17:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007