transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

From the Birth of the Smokers' Clinic to the Invention of Nicorette: Problematizing Smoking as Addiction in Sweden 1955-1971

Författare och institution:
Mark Elam (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap)
Publicerad i:
Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 31 ( 5-6 ) s. 473-484
ISSN:
1455-0725
E-ISSN:
1458-6126
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Beroendelära
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Teknik och social förändring
Postens nummer:
209462
Posten skapad:
2015-01-04 16:21
Posten ändrad:
2015-01-07 17:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007