transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Alla sinnen tillåtna

Författare och institution:
Tarja Karlsson Häikiö (Högskolan för design och konsthantverk)
Publicerad i:
Kultur, estetik och barns rätt i pedagogiken, s. 221
ISBN:
978-91-40-67784-6
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Gleerups
Förlagsort:
Malmö
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
I boken vill författarna lyfta fram vilken betydelse barns skapande har för deras möjligheter att skapa mening i tillvaron och hur meningsskapande processer kommuniceras mellan barn och vuxna. I boken lyfts fram den dynamik som rådet mellan å ena sidan pedagogiska och kulturella praktiker och å andra sidan teoretiska tolkningar. Boken är indelad i tre teman: Del 1 handlar om barns rätt – barns rätt till kultur. Här diskuteras barnrättskonventionen i relation till förskolans läroplan och vardagliga rutiner. Del 2 handlar om estetiska lärprocesser. Att lärande också rymmer det estetiska är ingen nyhet, men hur kan detta lärande förstås? I denna del finns texten Alla sinnen tillåtna av Karlsson Häikiö som visar på estetisk praktik såväl i förskolan som skolan och beskriver estetiska lärprocesser som del av pedagogisk verksamhet. Del 3 handlar om estetik som kommunikation. Här illustreras teoretiska resonemang om kommunikation och estetik genom exempel från olika verksamheter. Ett par av kapitlen har utgångspunkt i specialpedagogik som både praktik och vetenskap. Genom hela boken undersöker författarna barns liv och villkor idag, det kulturella, det estetiska, det pedagogiska och det som gäller såväl det enskilda barnets som barnkollektivets, eller barnkulturens, rättigheter. Man diskuterar också vuxnas plats i verksamheter bland och tillsammans med barn. Studerande och personal inom skola, förskola och fritidshem bidrar med sina tankar och föreställningar om vad som kan vara barns bästa.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Nyckelord:
kultur, estetik, bild, barns rättigheter, pedagogik
Postens nummer:
209459
Posten skapad:
2015-01-04 16:04
Posten ändrad:
2016-05-04 15:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007