transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Walter Burley’s Expositio on Aristotle’s Treatises on Sleep and Dreaming: An Edition

Författare och institution:
Christina Thomsen Thörnqvist (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Cahiers de l'Institut du Moyen-âge Grec et Latin, ( 83 ) s. 379–515
ISSN:
0591-0358
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
This article contains the first critical edition of Walter Burley’s (c. 1275–after 1344) commentary on Aristotle’s treatises on sleep and dreaming (De somno et vigilia, De insomniis et De divinatione per somnum) including an introduction to the author, the work, and the edition.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Klassiska språk
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Klassiska språk ->
Latin
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Klassiska språk ->
Klassisk grekiska
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Teoretisk filosofi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Vetenskapsteori
Nyckelord:
Walter Burley, Aristoteles, skolastik, 1300-tal, perception, kognition, teoretisk filosofi, sömn, dröm
Postens nummer:
209448
Posten skapad:
2015-01-04 11:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007