transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

"Titta så stor jag är!" Inneslutning, uteslutning och begreppsbildning

Författare och institution:
Camilla Björklund (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande); Anette Hellman (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande); Anne Kultti (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
Man ser inte gruppen för alla barn - individer, grupper och kommunikativa möten i förskolan, s. 173-186
ISBN:
978-91-44-10508-6
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Lärande
Nyckelord:
Matematik, språk, begreppsbildning, förskola, inkludering, exkludering
Postens nummer:
209413
Posten skapad:
2015-01-02 20:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007