transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

När inte maten tystar mun. Möjligheter till språklärande genom gruppaktiviteter

Författare och institution:
Anne Kultti (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
Man ser inte gruppen för alla barn - individer, grupper och kommunikativa möten i förskolan, s. 65-77
ISBN:
978-91-44-10508-6
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Lärande
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
Nyckelord:
Måltid, lek, förskola, lärare-barn kommunikation, lärande, småbarn, rutiner, gruppaktiviteter
Postens nummer:
209412
Posten skapad:
2015-01-02 20:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007