transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Evidence for a dialogical grammar: reactive constructions in Swedish and German

Författare och institution:
Per Linell (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande); Christine Mertzlufft (-)
Publicerad i:
Grammar and Dialogism: Sequential, syntactic and prosodic patterns between emergence and sedimentation, s. 32
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
John Benjamins
Förlagsort:
Amsterdam
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Nyckelord:
dialogue, reactive construction, Swedish, German
Postens nummer:
209382
Posten skapad:
2015-01-02 13:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007