transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Dialogical Approaches to Trust in Communication

Redaktör(er):
Per Linell (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande); Ivana Marková (-)
ISBN:
9781623964498
Antal sidor:
267
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Information Age Publishing
Förlagsort:
Charlotte, NC, USA
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
The anthology focuses on trust in communication theoretically and empirically, especially in institutions. Authors include P.Linell, I.Marková, M. Grossen, K.Aronsson, C. Tileaga, A.Gillespie, J. Salgado, T. Zittoun, L.S. Evensen, J.Allwood, C. Cornejo
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion
Nyckelord:
Trust, distrust, morality, institution, learning, education
Postens nummer:
209366
Posten skapad:
2015-01-02 12:56
Posten ändrad:
2015-01-21 08:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007