transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Politics and Poetry after Free Verse. Avant-Gardist Large Forms in Danish and Swedish Contemporary Poetry

Författare och institution:
Johan Alfredsson (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
Contemporary Poetry between Genres, Art Forms, and Media, Aalborg, Danmark, 2012-10-24,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
Ytterligare information:
Konferensens webbplats: http://www.contemporary-poetry.aau.dk/
Postens nummer:
209341
Posten skapad:
2015-01-02 10:09
Posten ändrad:
2015-01-23 16:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007