transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The risk of switch to mania in patients with bipolar disorder during treatment with an antidepressant alone and in combination with a mood stabilizer.

Författare och institution:
Alexander Viktorin (-); Paul Lichtenstein (-); Michael E Thase (-); Henrik Larsson (-); Cecilia Lundholm (-); Patrik K E Magnusson (-); Mikael Landén (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi)
Publicerad i:
The American journal of psychiatry, 171 ( 10 ) s. 1067-73
ISSN:
1535-7228
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
This study examined the risk of antidepressant-induced manic switch in patients with bipolar disorder treated either with antidepressant monotherapy or with an antidepressant in conjunction with a mood stabilizer.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri
Postens nummer:
209334
Posten skapad:
2015-01-02 09:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007