transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Välfärdens förändringar – fattigdomens historia i ny bok .Recension av boken: Fattigdom, arbete & fostran. Välfärd i dåtidens Sverige. Socialmedicinsk tidskrift 2014;6:650

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Socialmedicinsk tidskrift, ( 6 ) s. 650
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Nyckelord:
Välfärd, välfärdshistoria, historia, Sverige
Postens nummer:
209274
Posten skapad:
2014-12-31 13:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007