transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Reconstruction of Dielectric Constants of Core and Cladding of Optical Fibers Using Propagation Constants Measurements

Författare och institution:
E. M. Karchevskii (-); A. O. Spiridonov (-); A. I. Repina (-); Larisa Beilina (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Physics Research International, 2014 s. Art. no. 253435
ISSN:
2090-2220
E-ISSN:
2090-2239
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
We present new numerical methods for the solution of inverse spectral problem to determine the dielectric constants of core and cladding in optical fibers. These methods use measurements of propagation constants. Our algorithms are based on approximate solution of a nonlinear nonselfadjoint eigenvalue problem for a system of weakly singular integral equations. We study three inverse problems and prove that they are well posed. Our numerical results indicate good accuracy of new algorithms.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik
Chalmers styrkeområden:
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Postens nummer:
209169
Posten skapad:
2014-12-29 17:26
Posten ändrad:
2016-06-27 14:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007