transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Exposure to air pollution from traffic and neurodevelopmental disorders in Swedish twins.

Författare och institution:
Tong Gong (-); Catarina Almqvist (-); Sven Bölte (-); Paul Lichtenstein (-); Henrik Anckarsäter (Centrum för etik, juridik och mental hälsa & Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för farmakologi); Tomas Lind (-); Cecilia Lundholm (-); Göran Pershagen (-)
Publicerad i:
Twin research and human genetics : the official journal of the International Society for Twin Studies, 17 ( 6 ) s. 553-62
ISSN:
1832-4274
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Recent studies have reported associations between air pollution exposure and neurodevelopmental disorders in children, but the role of pre- and postnatal exposure has not been elucidated.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Neurologi
Nyckelord:
air pollution, PM10, NOx, autism, ADHD, twins
Postens nummer:
209145
Posten skapad:
2014-12-29 13:35
Posten ändrad:
2015-01-12 14:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007