transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Att mäta personlighet

Författare och institution:
Mattias Gunnarsson (Psykologiska institutionen); Sören Holmberg (Statsvetenskapliga institutionen); Lennart Weibull (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG))
Publicerad i:
Bergström, A, Oscarsson, H (red) Mittfåra & marginal, s. 8
ISBN:
978-91-89673-30-4
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
SOM-institutet, Göteborgs universitet
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
Postens nummer:
209101
Posten skapad:
2014-12-29 11:10
Posten ändrad:
2015-01-08 14:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007