transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

From shared resources to shared values

Författare och institution:
Marie Demker (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Culture, health and religion at the millennium. Sweden unparadised., s. 51-76
ISBN:
978-1-137-47222-9
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Palgrave Macmillan
Förlagsort:
New York
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
Postens nummer:
209083
Posten skapad:
2014-12-29 10:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007