transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Swedish ecclesiastical legislation and the question of its Nordic character.

Författare och institution:
Bertil Nilsson (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
How Nordic are the medieval laws? - Ten years after. Eds Per Andersen, Kirsi Salonen, Helle I.M. Sigh & Helle Vogt., s. 81-111.
ISBN:
978-87-574-3225-1
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
DJÖF Publishing.
Förlagsort:
Copenhagen.
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Historia
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Historia ->
Rättshistoria
Postens nummer:
209041
Posten skapad:
2014-12-27 09:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007