transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Church Law of Scania on the consecration of churches and the appointment of parish priests: international canon law and that of Scania.

Författare och institution:
Bertil Nilsson (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
Denmark and Europe in the Middle Ages, c. 1000-1525. Essays in honour of Professor Michael H. Gelting. Eds Kerstin Hundahl, Lars Kjaer & Niels Lund., s. 157-182.
ISBN:
9781472417503
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Ashgate.
Förlagsort:
Farnham, Surrey
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Historia
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Historia ->
Rättshistoria
Postens nummer:
209040
Posten skapad:
2014-12-27 09:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007