transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Special issue on Swedish constructions

Författare och institution:
Benjamin Lyngfelt (Institutionen för svenska språket); Camilla Wide (-)
Publicerad i:
Constructions, 1 s. 80
ISSN:
1860-2010
Antal sidor:
80
Publikationstyp:
Övrigt
Förlag:
eLanguage
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
This special issue of Constructions on Swedish illustrates the versatility and wide applicability of constructionist approaches. In their introduction to the volume, Lyngelt and Wide first relate how construction grammar was introduced and established in Swedish linguistics. Then they provide a brief introduction to construction grammar as such. By way of Swedish examples, they illustrate some of the central ideas in construction grammar, such as multigrain generalizations and intermingling of linguistic levels. Finally, they present the contributions to the volume: Jan Anward deals with recycling in conversation; Sheila Dooley accounts for the comparative correlative ju ... desto construction; Björn Hammarberg treats comparative constructions from the viewpoint of acquisition; Jan Lindström and Anne-Marie Londen provide an interactional account of concessive constructions; Nina Martola addresses the relation between lexicon and grammar in the realization of passives; and Joel Olofsson discusses productivity in motion constructions.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Lingvistik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
Ytterligare information:
Temanummer av e-tidskriften Constructions, red. av Benjamin Lyngfelt & Camilla Wide
Postens nummer:
208994
Posten skapad:
2014-12-25 22:34
Posten ändrad:
2016-09-21 14:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007