transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

[Recension av] Lann Hornscheidt & Mats Landqvist, "Språk och diskriminering", Studentlitteratur 2014

Ideologisk slagsida i synen på språk och diskriminering

Författare och institution:
Magnus Pettersson Ängsal (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Respons. Recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, 2014 ( 6 ) s. 43-44
ISSN:
2001-2292
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Germanistik
Nyckelord:
språk, diskriminering, genus, rasism, intersektionalitet, normkritik
Postens nummer:
208981
Posten skapad:
2014-12-23 22:05
Posten ändrad:
2016-03-07 14:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007