transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Aktiebolagslagen - En kommentar. Del 1-3, med supplement 9

Författare och institution:
Sten Andersson (-); Svante O. Johansson (-); Rolf Skog (Juridiska institutionen)
ISBN:
978-91-39-01168-2
Antal sidor:
1780
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Norstedts juridik
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Lagen kommenteras utförligt paragraf för paragraf. Den nya lagen innehåller både sakliga och redaktionella ändringa, bl.a. reglerna om bolagsbildning, som utformats för att bättre överensstämma med hur bolagsbildning i praktiken går till, nya bestämmelser för samtyckes- och förköpsförbehåll, ett särskilt system för fullmaktsinsamling samt en mer enhetlig utformning av bestämmelserna om olika slag av värdeöverföringar från bolaget.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle) ->
Civilrätt ->
Bolagsrätt
Postens nummer:
208974
Posten skapad:
2014-12-23 17:44
Posten ändrad:
2016-05-04 14:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007