transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

No rule, just exemptions? Mandatory bids in Sweden and the EU

Författare och institution:
Rolf Skog (Juridiska institutionen); Erik Sjöman (-)
Publicerad i:
European Company and Financial Law Review, 11 ( 3 ) s. 393–404
ISSN:
1613-2556
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle) ->
Civilrätt ->
Bolagsrätt
Postens nummer:
208970
Posten skapad:
2014-12-23 17:31
Posten ändrad:
2015-02-04 12:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007