transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

How should we model and interpret changes in cognitive function in the context of changes in health and mortality?

Författare och institution:
A Piccinin (-); G Muniz (-); A Robitaille (-); Boo Johansson (Psykologiska institutionen); S Hofer (-)
Publicerad i:
22NKG Gothenburg – 22nd Nordic Congress of Gerontology ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Ytterligare information:
http://www.22nkg.com/SiteSpecific/22NKG/StartPage.aspx
Postens nummer:
208924
Posten skapad:
2014-12-23 11:08
Posten ändrad:
2015-02-03 12:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007