transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Do inequalities in end of life care matter?

Författare och institution:
Joakim Öhlén (-)
Publicerad i:
European journal of cardiovascular nursing : journal of the Working Group on Cardiovascular Nursing of the European Society of Cardiology, 13 ( 2 ) s. 105-7
ISSN:
1873-1953
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Annan medicin och hälsovetenskap ->
Övrig annan medicin och hälsovetenskap ->
Palliativ medicin
Nyckelord:
Dementia, mortality, nursing, Europe, epidemiology, Health Services Accessibility, statistics & numerical data, Humans, Palliative Care, statistics & numerical data, Socioeconomic Factors, Terminal Care, statistics & numerical data
Postens nummer:
208908
Posten skapad:
2014-12-23 09:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007