transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Increase of Water Supply Safety by Managed Aquifer Recharge along the North-South Carrier – A pre-feasibility study

Författare och institution:
Andreas Lindhe (DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers, Chalmers & Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik, Chalmers); Lars Rosén (DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers, Chalmers & Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik, Chalmers); Per-Olof Johansson (-); Tommy Norberg (DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers, Chalmers & Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik, Chalmers/GU)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Report - Department of Civil and Environmental Engineering, Chalmers University of Technology, ISSN 1652-9162
Antal sidor:
147
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Chalmers University of Technology
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Oceanografi, hydrologi, vattenresurser ->
Hydrologi
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Oceanografi, hydrologi, vattenresurser ->
Vatten i natur och samhälle
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik ->
Vattenteknik
Chalmers styrkeområden:
Building Futures
Chalmers drivkrafter:
Hållbar utveckling
Postens nummer:
208836
Posten skapad:
2014-12-21 22:45
Posten ändrad:
2015-01-08 11:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007