transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Abū Isḥāq al-Naẓẓām: the Ultimate Constituents of Nature are Simple Properties and Rūḥ

Författare och institution:
David Bennett (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Abbasid Studies IV: Proceedings of the 2010 Meeting of the School of Abbasid Studies. Ed. M. Bernards., s. 207-217
ISBN:
978-0-90609-498-3
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Gibb Memorial Trust
Förlagsort:
Exeter, UK
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga språk ->
Arabiska
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap ->
Islamologi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Idé- o lärdomshistoria
Nyckelord:
KALĀM, SOUL, ISLAM, PHYSICAL THEORY
Postens nummer:
208812
Posten skapad:
2014-12-21 13:10
Posten ändrad:
2015-03-02 17:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007