transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Disease-specific health status as a predictor of mortality

Författare och institution:
Inger Ekman (Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Karl Swedberg (Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); M. Bohm (-)
Publicerad i:
European Journal of Heart Failure, 16 ( 8 ) s. 923
ISSN:
1388-9842
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Postens nummer:
208762
Posten skapad:
2014-12-19 16:29
Posten ändrad:
2015-03-26 10:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007