transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Strategic uses of precedent in the Court of Justice of the European Union

Författare och institution:
Daniel Naurin (Centrum för Europaforskning (CERGU) & Statsvetenskapliga institutionen); Olof Larsson (Centrum för Europaforskning (CERGU) & Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Paper presented at the American Political Science Association Annual Meeting, Washington DC, Aug 29-31,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
Postens nummer:
208736
Posten skapad:
2014-12-19 15:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007