transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Groooooddddan, vaaaaaar ääääär duuu? Redigeringar i barns andraspråksskrivande

Författare och institution:
Åsa Wengelin (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Lindström, J., Henricson, S., Huhtala, A., Kukkonen, P., Lehti-Eklund, H. & Lindholm, C. (Red.) Förhandlingar vid Trettiotredje sammankomsten för svenskans beskrivning. Helsingfors den 15–17 maj 2013, s. 511-520
ISBN:
978-951-51-0121-1
ISSN:
1795-4428
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
Postens nummer:
208728
Posten skapad:
2014-12-19 14:53
Posten ändrad:
2014-12-30 13:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007