transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Expressive writing in Swedish 15-year-olds with reading and writing difficulties

Författare och institution:
Åsa Wengelin (Institutionen för svenska språket); Victoria Johansson (-); Roger Johansson (-)
Publicerad i:
Arfé, B., Dockrell, J. & Berninger, V. (Red.) Writing development in children with hearing loss, dyslexia or oral language problems, s. 244-256
ISBN:
9780199827282
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Oxford University Press
Förlagsort:
New York
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi ->
Psykologi (exklusive tillämpad psykologi) ->
Kognitionsforskning
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Lingvistik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
Postens nummer:
208725
Posten skapad:
2014-12-19 14:39
Posten ändrad:
2014-12-30 12:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007