transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ekonomisk kris och rebelliska städer. intervju med David Harvey.

Författare och institution:
Catharina Thörn (Institutionen för kulturvetenskaper)
Publicerad i:
Gentrifering, s. 14
ISBN:
978-91-44-07560-0
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Intervju med geografen David Harvey om gentrifiering, nyliberalism och stadsomvandling
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi
HUMANIORA ->
Annan humaniora
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
Nyckelord:
gentrifering nyliberalism
Postens nummer:
208706
Posten skapad:
2014-12-19 13:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007