transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Chemokine-Mediated Robust Augmentation of Liver Engraftment: A Novel Approach.

Författare och institution:
Meghnad Joshi (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Mihai Oltean (-); Pradeep B Patil (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); David Hallberg (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Marika Kleman (-); Jan Holgersson (Institutionen för biomedicin, avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin); Michael Olausson (-); Suchitra Sumitran-Holgersson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi)
Publicerad i:
Stem cells translational medicine, 4 ( 1 ) s. 21-30
ISSN:
2157-6564
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Effective repopulation of the liver is essential for successful clinical hepatocyte transplantation. The objective was to improve repopulation of the liver with human hepatocytes using chemokines. We used flow cytometry and immunohistochemistry assays to identify commonly expressed chemokine receptors on human fetal and adult hepatocytes. The migratory capacity of the cells to various chemokines was tested. For in vivo studies, we used a nude mouse model of partial hepatectomy followed by intraparenchymal injections of chemokine ligands at various concentrations. Human fetal liver cells transformed with human telomerase reverse transcriptase were used for intrasplenic cell transplantation. Repopulation and functionality were assessed 4 weeks after transplantation. The receptor CXCR3 was commonly expressed on both fetal and adult hepatocytes. Both cell types migrated efficiently toward corresponding CXC chemokine ligands 9, 10, and 11. In vivo, animals injected with recombinant chemokines showed the highest cell engraftment compared with controls (p < .05). The engrafted cells expressed several human hepatic markers such as cytokeratin 8 and 18 and albumin as well as transferrin, UGT1A1, hepatocyte nuclear factor (1α, 1β, and 4α), cytochrome CYP3A1, CCAAT/enhancer binding protein (α and β), and human albumin compared with controls. No inflammatory cells were detected in the livers at 4 weeks after transplantation. The improved repopulation of transplanted cells is likely a function of the chemokines to mediate cell homing and retention in the injured liver and might be an attractive strategy to augment repopulation of transplanted hepatocytes in vivo.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi ->
Transplantationskirurgi
Postens nummer:
208694
Posten skapad:
2014-12-19 12:57
Posten ändrad:
2016-05-25 15:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007