transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

MicroRNA in exosomes isolated directly from the liver circulation in patients with metastatic uveal melanoma

Författare och institution:
Maria Eldh (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition & Krefting Research Centre); Roger Olofsson Bagge (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Cecilia Lässer (Krefting Research Centre & Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition); Joar Svanvik (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Margareta Sjöstrand (Krefting Research Centre & Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition); Jan Mattsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Per Lindnér (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Dong-Sic Choi (-); Yong Song Gho (-); Jan Lötvall (Krefting Research Centre & Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition)
Publicerad i:
BMC Cancer, 14 s. 962
ISSN:
1471-2407
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Uveal melanoma is a tumour arising from melanocytes of the eye, and 30 per cent of these patients develop liver metastases. Exosomes are small RNA containing nano-vesicles released by most cells, including malignant melanoma cells. This clinical translational study included patients undergoing isolated hepatic perfusion (IHP) for metastatic uveal melanoma, from whom exosomes were isolated directly from liver perfusates. The objective was to determine whether exosomes are present in the liver circulation, and to ascertain whether these may originate from melanoma cells.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biokemi och molekylärbiologi ->
Cell- och molekylärbiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
Nyckelord:
Exosomes, Extracellular vesicles, Biomarker microRNA, Uveal melanoma, Liver perfusion
Postens nummer:
208688
Posten skapad:
2014-12-19 12:26
Posten ändrad:
2016-08-23 14:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007