transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Who can you trust? How adolescents’ cope with food messages

Författare och institution:
Jenny Rendahl (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap); Peter Korp (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap); Marianne Pipping Ekström (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap); Christina Berg (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap)
Publicerad i:
World Congress of Public Health Nutrition, Las Palmas Spain ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske ->
Livsmedelsvetenskap
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske ->
Livsmedelsvetenskap ->
Hushålls- och kostvetenskap
Nyckelord:
Who can you trust? How adolescents’ cope with food messages
Postens nummer:
208651
Posten skapad:
2014-12-19 11:07
Posten ändrad:
2016-08-26 13:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007