transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Food messages in adolescents’ everyday life: Results from a Role-play

Författare och institution:
Jenny Rendahl (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap); Peter Korp (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap); Marianne Pipping Ekström (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap); Christina Berg (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap)
Publicerad i:
International Society of Behavioral Nutrition and Physical Activity, Annual meeting San Digeo USA,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske ->
Livsmedelsvetenskap
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske ->
Livsmedelsvetenskap ->
Hushålls- och kostvetenskap
Nyckelord:
Food messages in adolescents’ everyday life: Results from a Role-play
Postens nummer:
208649
Posten skapad:
2014-12-19 11:00
Posten ändrad:
2016-08-26 12:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007