transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Man ser inte gruppen för alla barn: individer, grupper och kommunikativa möten i förskolan

Redaktör(er):
Ingrid Pramling Samuelsson (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande); Cecilia Wallerstedt (Linnécentret for forskning om lärande (LinCS) & Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande); Niklas Pramling (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
ISBN:
978-91-44-10508-6
Antal sidor:
196
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Lärande
Nyckelord:
förskoledidaktik, lek, lärande, förskolan, individ, grupp
Postens nummer:
208600
Posten skapad:
2014-12-18 20:17
Posten ändrad:
2014-12-18 21:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007