transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Improving organizational prerequisites for public sector managers – a follow-up study with long-term effects

Författare och institution:
Erik Berntson (-); Annika Härenstam (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap); Hans Lindgren (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap); Anders Pousette (Psykologiska institutionen & Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Stefan Szücs (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
11th Conference of the European Academy of Occupational Health Psychology, London, april 2014.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Arbetslivsstudier
Nyckelord:
interventioner, utvärdering, organisering
Postens nummer:
208588
Posten skapad:
2014-12-18 17:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007