transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Greek Greaves from the Vicinity of Dioscurias

Författare och institution:
Sujatha Chandrasekaran (Institutionen för historiska studier)
Publicerad i:
A. S. Agumaa, M. T. Kashuba, A. Yu. Skakov (eds.), Third Abkhazian International Archaeological Conference: Problems of Ancient and Medieval Archaeology in the Caucasus. Conference Materials, Nov 28 – Dec 1, 2011, Sukhum. Sukhum. [Russian title: О греческих поножах из района Диоскуриады. // А. С. Агумаа, М. Т. Кашуба, А. Ю. Скаков (ред.), Третья Абхазская международная археологическая конференция: Проблемы древней и средневековой археологии Кавказа. Mатериалы конференции, 28 ноября – 1 декабря 2,
ISBN:
978-5-201-01239-7
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2013
Språk:
ryska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Antikvetenskap
Nyckelord:
Greek, greaves, metal, Hellenistic, Abkhazia, Caucasus, Black Sea, греческие поножи, металл, эллистический, Абхазия, Кавказ, Причерноморье
Postens nummer:
208587
Posten skapad:
2014-12-18 17:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007