transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Subtraktion på den tomma tallinjen

Författare och institution:
Britt Holmberg (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession); Cecilia Kilhamn (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession)
Publicerad i:
Nämnaren, 41 ( 3 ) s. 7-13
ISSN:
0348-2723
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Författarna visar tre olika tankemodeller för subtraktion på tallinjen. Varje modell redovisas med för- och nackdelar samt exemplifieras med autentiska elevlösningar. En mer teoretisk beskrivning av tallinjen som didaktiskt redskap finns i en artikel i Nämnaren 2014:2.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Annan matematik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Nyckelord:
matematik, tallinjen
Postens nummer:
208576
Posten skapad:
2014-12-18 16:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007