transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Trovärdighetsbedömningar i asylärenden

Författare och institution:
Hanna Wikström (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Social exkludering och kontroll, 2014
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Postens nummer:
208562
Posten skapad:
2014-12-18 16:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007