transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Assessment Beyond Legal Guidance. Adjudicator’s Reasoning on Genuineness, Religion & Sexuality in Asylum Cases

Författare och institution:
Hanna Wikström (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
L/UMIN International Conference, Autmn 2014, 2014
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle
Postens nummer:
208560
Posten skapad:
2014-12-18 16:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007