transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Et postkolonialt perspektiv på sociale problemer

Författare och institution:
Hanna Wikström (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Perspektiver på sociale problemer, s. 329-346
ISBN:
978-87-412-5863-8
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Hans Reitzels Forlag
Förlagsort:
Köpenhamn
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Postens nummer:
208557
Posten skapad:
2014-12-18 15:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007