transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vart skall vi bo när staden blivit varumärke

Författare och institution:
Ove Sernhede (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande); Catharina Thörn (Institutionen för kulturvetenskaper)
Publicerad i:
www.svt.se/opinion 14-03-22,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi
Postens nummer:
208521
Posten skapad:
2014-12-18 11:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007