transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Transparency, Sanctioning Capacity, and Corruption Displacement: Multi-Method Evidence from Local Government in Malawi

Författare och institution:
Brigitte Zimmerman (V-Dem Institute)
Publicerad i:
NYU-CESS Experimental Political Science Annual Conference,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
Postens nummer:
208500
Posten skapad:
2014-12-18 09:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007